Określanie jakościowe śladowych bituminów w próbkach z wierceń głębokich za pomocą rozdziału chromatograficznego

Barbara Gondek

Abstrakt


QUALITATIVE DETERMINATION OF TRACE BITUMENS IN THE SAMPLES OF DEEP BORE-HOLES USING THE CHROMATOGRAPHIC FRACTIONATION