Dolnokarbońskie konkrecje fosforytowe z Zarębów koło Łagowa

Jadwiga Pawłowska

Abstract


LOWER-CARBONIFEROUS PHOSPHORITE CONCRETIONS FROM ZARĘBY NEAR ŁAGÓW