O rozwój polskiej geologii podstawowej

Edward Passendorfer

Abstract


FOR THE DEVELOPMENT OF THE POLISH BASIC GEOLOGY