O rozwój polskiej geologii podstawowej

Edward Passendorfer

Abstrakt


FOR THE DEVELOPMENT OF THE POLISH BASIC GEOLOGY