Kształcenie geologów i geofizyków poszukiwawczych w Akademii Górniczo-Hutniczej

Andrzej Bolewski

Abstract


EDUCATION OF GEOLOGISTS AND PROSPECTING GEOPHYSICISTS AT THE MINING-METALLURGICAL ACADEMY IN CRACOW