Kształcenie geologów i geofizyków poszukiwawczych w Akademii Górniczo-Hutniczej

Andrzej Bolewski

Abstrakt


EDUCATION OF GEOLOGISTS AND PROSPECTING GEOPHYSICISTS AT THE MINING-METALLURGICAL ACADEMY IN CRACOW