O karbońskim łupku ogniotrwałym na Górnym Śląsku

Kazimierz Chmura

Abstract


ON THE CARBONIFEROUS FIRE SLATE OF THE UPPER SILESIA