O karbońskim łupku ogniotrwałym na Górnym Śląsku

Kazimierz Chmura

Abstrakt


ON THE CARBONIFEROUS FIRE SLATE OF THE UPPER SILESIA