Oporność wody jako wskaźnik jej mineralizacji

Cyryl Kolago

Abstract


WATER RESISTANCE AS A COEFFICIENT OF ITS MINERALIZATION