Oporność wody jako wskaźnik jej mineralizacji

Cyryl Kolago

Abstrakt


WATER RESISTANCE AS A COEFFICIENT OF ITS MINERALIZATION