Badania własności eksploatacyjnych polskiej dogładzarki “SP-21” przeznaczonej do wykonywania zgładów

Roman Calikowski

Abstract


STUDY ON EXPLOITATION PROPERTIES OF THE POLISH MACHINE „SP-21” USED FOR PREPARATION OF POLISHED SECTIONS