Znaczenie rozpoznania wieku tektoniki przy dokumentowaniu złóż węgla kamiennego

Stefan Połtowicz

Abstract


IMPORTANCE OF TECTONICS AGE RECOGNITION FOR ELABORATING OF HARD COAL DEPOSITS

Summary
...