Zakład Nauk Geologicznych PAN w pięcioleciu 1956-1960

Krzysztof Smulikowski

Abstract


ACTIVITY OF THE GEOLOGICAL SCIENCES DEPARTMENT PF POLISH ACADEMY OF SCIENCES DURING 1956-1960