Niezbędny zakres badań geologicznych dla projektowania nowych kopalń węgla kamiennego

Mieczysław Mrozowski, Franciszek Kozubski, Tadeusz Rutowski

Abstract


INDISPENSABLE EXTENT OF THE GEOLOGICAL INVESTIGATIONS FOR PROJECTING FOR THE NEW HARD-COAL MINES

Full Text:

PDF (Polish)