VI Kongres Międzynarodowej Asocjacji do Badań Czwartorzędu

. .

Abstract


VI CONGRESS OF INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR QUATERNARY INVESTIGATIONS (INQUA)