Obserwacje geologiczne wykonane w północno-wschodnim Afganistanie

Zbigniew Rubinowski

Abstract


GEOLOGICAL OBSERVATIONS CARRIED OUT IN THE NORTH-EASTERN AFGANISTAN