Badania złóż gipsów mioceńskich w rejonie Rzeszowa

Jan Niemczyk

Abstract


STUDY OF THE MIOCENE GYPSUM DEPOSITS IN THE RZESZÓW REGION

Full Text:

PDF (Polish)