Zastosowanie metod geofizycznych w poszukiwaniach złóż ropy i gazu w Polsce

Jan Skorupa

Abstract


METHODS OF THE GEOPHYSICAL WORKS IN PROSPECTIONS FOR OIL AND GAS DEPOSITS IN POLAND

Full Text:

PDF (Polish)