Objawy solonośności wzdłuż brzegu Karpat na południe od Przemyśla

Roman Ney

Abstract


OCCURRENCE OF THE SALT-BEARING DEPOSITS IN THE MIOCENE, ALONGSIDE THE CARPATHIAN MARGIN AREA, SOUTH OF PRZEMYŚL