Zjawiska suffozjii i rozmywania gruntów lessowych w Kłodzku jako przyczyna katastrof budowlanych

Adrzej Kühn

Abstract


SUFFOSION AND WASH-OUT OF THE LOESS SOILS AT KŁODZKO, AS A CAUSE OF BUILDING DAMAGES