Historia badań geofizycznych w związku z poszukiwaniem złóż soli w Polsce

Adam Dąbrowski

Abstract


HISTORY OF THE GEOPHYSICAL INVESTIGATIONS CARRIED OUT IN CONNECTION WITH PROSPECTION FOR SALT DEPOSITS IN POLAND