O możliwościach stosowania metody fluorescencyjnej w złożach soli

Józef Bąkowski

Abstract


ON THE POSSIBILITIES OF USING OF FLUORESCENCE METHOD IN THE SALINE DEPOSITS