II Międzynarodowa Konferencja na temat Mineralogii i Petrografii Glin w Pradze

Kazimierz Chmura, Zbigniew Szmal

Abstract


II INTERNATIONAL CONFERENCE ON MINERALOGY AND PETROGRAPHY OF LOAMS IN PRAGUE