Oznaczanie porowatości efektywnej w skałach

Jan Calikowski

Abstract


DETERMINATION OF EFFECTIVE POROSITY IN ROCKS