Oznaczanie porowatości efektywnej w skałach

Jan Calikowski

Abstrakt


DETERMINATION OF EFFECTIVE POROSITY IN ROCKS