Ekstrakcja bituminów śladowych z próbek skał z wierceń poszukiwawczych

Krystyna Szpanier

Abstract


TRACE BITUMEN EXTRACTION OF THE ROCK SAMPLES OF THE PROSPECTION DRILLINGS