O konieczności rozwoju bazy naukowej geofizyki poszukiwawczej w Polsce

Adam Dąbrowski

Abstrakt


ON THE NEED OF FURTHER PROGRESS OF THE SCIENTIFIC BASIS IN APPLIED GEOPHYSICS