Główne problemy geologii inżynierskiej w Polsce

Witold Cezariusz Kowalski

Abstract


MAIN PROBLEMS OF ENGINEERING GEOLOGY IN POLAND