Główne problemy geologii inżynierskiej w Polsce

Witold Cezariusz Kowalski

Abstrakt


MAIN PROBLEMS OF ENGINEERING GEOLOGY IN POLAND