O możliwości występowania i wykorzystania w ceramice budowlanej plastycznych glin lessowych Wyżyny Lubelskiej

Ryszard Wyrwicki

Abstract


ON THE OCCURRENCE AND USING IN BUILDING CERAMICS OF LOESS LOAMS PLASTIC OF THE LUBLIN UPLAND