Projekty zagospodarowania doliny Wisły i ich znaczenie w gospodarce narodowej

Czesław Stepnowski

Abstract


PROJECTS OF IMPROVING OF THE VISTULA VALLEY AND THEIR MEANING IN POLISH NATIONAL ECONOMY