Złoże ołowiu i cynku Trepcza (Stary Trg) w Jugosławii

Andrzej Radwański

Abstract


LEAD AND ZINC DEPOSITS TREPCZA (STARY TRG) IN YUGOSLAVIA