Odwiercanie próbek koronkami diamentowymi

Jan Calikowski, Roman Calikowski

Abstract


TAKING OF SAMPLES WITH DIAMOND BITS