O właściwą organizację remontu maszyn i urządzeń wiertniczych w przedsiębiorstwach geofizycznych

Piotr Hudyma

Abstract


ON THE PROPER ORGANIZATION OF RENOVATION OF DRILLING MACHINES