XVII Zebranie Europejskiego Towarzystwa Geofizyków Prospekcyjnych

Andrzej Dąbrowski, Jerzy Górski

Abstract


XVII MEETING OF EUROPEAN ASSOCIATION OF EXPLORATION GEOPHYSICISTS