Postęp techniczny rdzeniowania w utrudnionych warunkach geologicznych

Karol Wojnar

Abstrakt


TECHNICAL PROGRESS OF CORING IN DIFFICULT GEOLOGICAL CONDITIONS