Kwarc krystaliczny w szczelinie kwarcu kambryjskiego w środkowej części pasma łysogórskiego

Janina Łyczewska

Abstract


CRISTALLINE QUARTZ IN THE FISSURE OF CAMBRIAN QUARTZITE IN THE MIDDLE PART OF THE ŁYSOGÓRY RANGE (ŚWIĘTOKRZYSKIE MTS)