Kwarc krystaliczny w szczelinie kwarcu kambryjskiego w środkowej części pasma łysogórskiego

Janina Łyczewska

Abstrakt


CRISTALLINE QUARTZ IN THE FISSURE OF CAMBRIAN QUARTZITE IN THE MIDDLE PART OF THE ŁYSOGÓRY RANGE (ŚWIĘTOKRZYSKIE MTS)