Paleogeografia piaskowców ciężkowickich na obszarze centralnej depresji karpackiej na podstawie mikrofauny

Henryk Jurkiewicz

Abstract


PALAEOGEOGRAPHY OF THE CIĘŻKOWICE SANDSTONES IN THE CENTRAL KARPATHIAN DEPRESSION ON THE BASIS OF MICROFAUNA