Pomiar stopnia geotermicznego w wierceniu oporowym Magnuszew

Stanisław Depowski

Abstract


THE MEASUREMENT OF THE GEOTHERMIC DEGREE IN THE RESISTING BORE-HOLE OF MAGNUSZEW