Otrzymywanie średnich danych analitycznych dla pokładów i złóż węgla brunatnego

Mieczysław Durka, Ryszard Szwermer

Abstract


THE OBTAINING OF AVERAGE ANALITIC DATA FOR BROWN COAL SEAMS AND DEPOSITS