Pomiar stopnia obtoczenia ziarn skalnych

Władysław Bobrowski, Jadwiga Kossakowska-Such

Abstract


ROUNDNESS DEGREE MEASUREMENT OF ROCK GRAINS