W sprawie wiercenia otworów hydrogeologicznych metodą mechaniczno-obrotową z zastosowaniem płuczki

Andrzej Marasek, Witold Olendski

Abstract


DRILLING OF HYDROGEOLOGICAL WELLS BY THE MECHANICAL-ROTARY METHOD WITH APPLICATION OF THE DRILLING FLUID