Komunikat o wynikach wiercenia w Borku Szlacheckim

Anatol Czekaj, Urszula Moszczyńska

Abstract


A PRELIMINARY REPORT ON THE RESULTS OF DRILLING IN BOREK SZLACHECKI