W sprawie występowania i genezy solanek w południowej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego

Ryszard Podio

Abstract


ON THE APPEARANCE AND ORIGIN OF BRINES IN SOUTHERN PART OF THE UPPER SILESIAN COAL BASIN