W sprawie porównywania wydajności studzien o różnej konstrukcji filtrów

Witold Olendski

Abstrakt


ON THE COMPARISON OF THE EFFICIENCIES OF WELLS HAVING A DIFFERENT CONSTRUCTION OF FILTERS