Projekt nowych zasad wyznaczania konturu zewnętrznego złóż kopalin stałych

Jerzy Tyszka

Abstract


PROJECT OF NEW PRINCIPLES FOR DETERMINING THE EXTERNAL CONTOUR OF MINERAL DEPOSITS