Narady robocze jako środek kierowania rozwojem organizacyjnym i postępem technicznym przedsiębiorstw geologicznych

Wiesława Różycka

Abstract


WORK SESSIONS AS THE MEANS OF ORGANIZATIONAL AND TECHNICAL PROGRESS IN THE GEOLOGICAL UNDERTAKINGS