Radiogeologiczne metody rozpoznawania z powierzchni nieciągłości tektonicznych nad nie rozciętymi złożami kopaliny

Krzysztof Schoeneich

Abstract


RADIOGEOLOGICAL METHODS OF THE SURFICIAL DETECTION OF TECTONIC DISCONTINUITIES OVER AN UNFAULTED MINERAL DEPOSITS