Zagadnienie identyfikacji i korelacji pokładów węglowych metodami geofizyki kopalnianej

Stanisław Plewa

Abstract


PROBLEMS OF IDENTIFICATION AND CORRELATION OF COAL SEAMS BY MEANS OF MINING GEOPHYSICS METHOD

Full Text:

PDF (Polish)