GEOS - mikrokomputerowy system sporządzania map izolinii i szacowania zasobów krigingiem

Maria Dolik, Zbigniew Kokesz

Abstract


,