Nowe zasady profilowania rdzeni dostosowane do komputerowych metod dokumentowania i modelowania złóż rud Zn - Pb obszaru śląsko-krakowskiego

Renata Blajda

Abstract


,