Butleryt w węglu warstw łaziskich Górnośląskiego Zagłębia Węglowego

Sławomir Pusz, Zbigniew Bzowski, Józef L. Komraus

Abstract


,