Lineacja w strefach ścinań a kierunek transportu tektonicznego

Zbigniew Cymerman

Abstract


,