Czy lineacja rekrystalizacyjna wyznacza główny kierunek transportu tektonicznego i czy jest jego wynikiem?

Józef Oberc

Abstract


.